Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. Wchodząc na stronę
oświadczasz, że masz ukończone 18 lat i wyrażasz zgodę na przedstawienie
treści dotyczących produktów alkoholowych

 

Czy masz ukończone 18 lat? 

 


Darmowa dostawa od 350 zł

sklep@winnehistorie.pl

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest ARDEA Joanna Wolańska z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 142, 58-500 Jelenia Góra, adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

2. Możliwe jest odwiedzanie Sklepu bez podawania danych osobowych - w przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, adres IP Klienta, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu i ulepszenia oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu stron internetowych i oferty Sprzedawcy. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty Klienta na stronie.

3. Sprzedawca gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy zostaną dobrowolnie przekazane przez Klienta składającego zamówienie lub kontaktującego się ze Sprzedawcą (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się ze Sprzedawcą. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane.

4. Z przekazanych przez Klienta danych Sprzedawca korzysta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO Klient udzieli swojej zgody na założenie konta klienta – Sprzedawca będzie przetwarzać niezbędne w tym celu dane osobowe Klienta.

5. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta przetwarzane są przez Sklep m.in. w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • w związku z wykonaniem umowy sprzedaży,
 • w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • w związku z korespondencją mailową,
 • dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
 • w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

6. Klient ma prawo wglądu i aktualizacji jego danych osobowych. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:sklep@winnehistorie.pl, przy czym prośba taka powinna być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia.

7. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak sklep może odmówić zawarcia umowy, jeżeli Klient nie podał danych niezbędnych do jej ukształtowania.

8. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie danych Klienta zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzeże prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji Sprzedawca informuje w niniejszej polityce prywatności.

9. Konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl.

10. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

11. Sprzedawca ujawni przetwarzane dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie.

12. W celu wykonania umowy Sprzedawca przekazuje dane Klienta firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Klient wybierze w procesie zamówienia, celem realizacji płatności Sprzedawca przekaże zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez Sprzedawcę lub przez Klienta dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli Klient założy u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będzie mógł zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

13. W celu obsługi i realizacji zamówień Sprzedawca korzysta również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Przekazywanie i przetwarzanie danych w tym zakresie opiera się na umowie powierzenia danych.

14. Jeśli Klient udzieli w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Sprzedawca przekaże na jej podstawie adres e-mail i numer telefonu Klienta wybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Klientem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownej wiadomości na adres kontaktowy sklep@winnehistorie.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody Sprzedawca usunie podane przez Klienta w tym celu dane, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub Sprzedawca zastrzeże prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji Sprzedawca informuje w niniejszej polityce prywatności.

InPost Sp. z o.o. 

ul. Wielicka 28

30-552 Kraków

15. Jeśli Klient zapisze się do newslettera, wówczas Sprzedawca będzie korzystać z przekazanych danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Klientowi newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

16. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy sklep@winnehistorie.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się Sprzedawca usunie adres e-mail Klienta, o ile Klient nie wyrazi w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z danych w innych celach lub Sprzedawca nie zastrzeże prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informuje w niniejszej polityce prywatności.

17. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Sprzedawcy przez zewnętrznego usługodawcę, któremu Sprzedawca przekazuje w tym celu adres e-mail Klienta. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

18. Aby uatrakcyjnić stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, Sprzedawca stosuje na stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnej prezentacji oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta. Niektóre używane przez Sprzedawcę cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Klienta i umożliwiają Sprzedawcy rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies przeglądarki internetowej Klienta.

19. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej Sklepu może zostać ograniczona.

20. W imieniu i na zlecenie Sprzedawcy zewnętrzny usługodawca wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych Sklepu. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania ze strony internetowej Sklepu lub w przewidzianych do tego celu formularzach w Sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca z którym współpracuje Sprzedawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

21. Sklep wykorzystuje Google Maps w celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji. Google Maps jest narzędziem oferowanym przez Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ułatwieniu zlokalizowania punktów sprzedaży oraz optymalnej prezentacji oferty Sprzedawcy na rynku.

22. W przypadku korzystania z Google Maps, Google będzie zapisywać i przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z map i poszczególnych funkcji, w tym np. adres IP lub dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Sprzedawca nie ma wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

23. Aby dezaktywować usługę Google Maps i powiązane z nią przetwarzanie danych przez Google, należy wyłączyć obsługę skryptów Java w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z Google Maps nie będzie możliwe lub bardzo ograniczone.

24. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności Google. Warunki korzystania z usługi Google Maps opisane zostały tutaj. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wspólnych uzgodnień współadministratorów danych zgodnie z art. 26 RODO. Zapisy porozumienia zawartego pomiędzy współadministratorami są dostępne tutaj.

25. Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu formularzy internetowych Sklepu, z niektórymi formularzami na stronach internetowych Sklepu zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA oferowane przez firmę Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Poprzez weryfikacje wprowadzonych do formularza danych, narzędzie to zapobiega wykorzystywaniu na stronach Sklepu zautomatyzowanych oprogramowań – tzw. botów mogących zakłócać prawidłowe używanie stron internetowych Sklepu. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na ochronie strony Sprzedawcy przed potencjalnymi nadużyciami i zapewnieniu jej bezawaryjnego funkcjonowania.

26. Google reCAPTCHA wykorzystuje za pomocą kodu zapisanego na stronie, tzw. JavaScript rozwiązania takie jak np. pliki cookies służące analizie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu. Dane te wraz z adresem IP Klienta zostaną pobrane przez Google automatycznie i zapisane na jego serwerach zlokalizowanych w USA. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w poszczególnych polach formularzy nie będą odczytywane lub zapisywane.

27. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

28. Klient może zapobiec rejestrowaniu przez Google za pomocą JavaScript, względnie plików Cookies danych dotyczących korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu (w tym adresu IP Klienta), zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki w zakresie obsługi plików Cookies lub wyłączając obsługę skryptów JavaScript. Proszę uwzględnić, iż korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej Sklepu może zostać wówczas ograniczone.

29. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności Google.

30. Na stronie internetowej Sklepu używane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową Sklepu zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Dzięki tej integracji usługodawcy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę Sklepu, niezależnie od tego, czy Klient posiada profil u danego usługodawcy i czy jest u niego w danej chwili zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Klienta) jest przez przeglądarkę Klienta przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (większość serwerów znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, wówczas usługodawca ten może bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sklepu do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Klient użyje konkretnej wtyczki, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty/znajomi Klienta. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnej prezentacji strony internetowej Sklepu i oferty na rynku.

31. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz prawa Klienta w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Klienta, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

32. Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie wizyt na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio profilowi Klienta w danym serwisie, wówczas przed wizytą na stronie Sklepu Klient musi wylogować się z poszczególnych serwisów społecznościowych. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek społecznościowych stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki.

33. Aktywność Sprzedawcy na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji ze stałymi i potencjalnymi Klientami. Za pomocą mediów społecznościowych Sprzedawca informuje również o produktach i aktualnych promocjach.

34. W przypadku odwiedzin profilu/konta Sprzedawcy w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać dane osobowe Klienta i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej zainteresowaniom Klienta.

35. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Klienta (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

36. W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem.

37. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych Klienta przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji uprawnień Klienta, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

38. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych przez Sprzedawcę danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: – prawidłowość tych danych osobowych jest przez Klienta kwestionowana; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu; – Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; – Klient wniósł na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).

39. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Klient może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa do sprzeciwu Sprzedawca nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Klienta, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta do powyższego celu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl